ای وای، گم شدم: تامی الاغه و دوستانش

تامی الاغه و دوستانش

سارا از این که با هم‌کلاسی‌هایش به یک گردش علمی رفته، حسابی هیجان‌زده است. اما وقتی جلوی یک مغازه می‌ایستد، از گروه جدا می‌شود و نمی‌تواند آن‌ها را پیدا کند.

من راه خانه‌ام را بلد نیستم

من راه خانه را بلد نیستم

این کتاب مصور داستانی اجتماعی و آموزنده با زبانی ساده و روان برای کودکان است که از گم شدن و یافتن راه خانه می‌گوید.

مهمان‌های ناخوانده

مهمان‌های ناخوانده

این داستان با درون مایه عاطفی، روانشناختی و اجتماعی تعامل میان پیرزن و حیوانات را بازگو می‌کند.

المر فیل رنگارنگ

المر فیل رنگارنگ

المر، فیل رنگارنگ به کودکان کمک می‌کند که خود را همان گونه که هستند بپذیرند و دوست داشته باشند.

آلودگی برای پخش کردن نیست

آلودگی برای پخش کردن نیست

با مطالعه‌ی این کتاب، کودکان مطالب جالبی درباره‌ی میکروب و روش‌های جلوگیری از انتشار آن را می‌آموزند.

آلن تو می‌توانی: تامی الاغه و دوستانش

تامی الاغه و دوستانش

آلن می‌خواهد توپش را به آن دورها پرت کند. او سعی خودش را می‌کند، ولی نمی‌تواند. بعد دوستانش یادش می‌اندازند که چطور قبلاً کارهای دیگر را به خوبی یاد گرفته بود. بیایید ببینیم وقتی دوستانش او را تشویق می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد.