آلن تو می‌توانی: تامی الاغه و دوستانش

تامی الاغه و دوستانش

آلن می‌خواهد توپش را به آن دورها پرت کند. او سعی خودش را می‌کند، ولی نمی‌تواند. بعد دوستانش یادش می‌اندازند که چطور قبلاً کارهای دیگر را به خوبی یاد گرفته بود. بیایید ببینیم وقتی دوستانش او را تشویق می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد.

آنی آرایشگر: شغل آینده‌ی من 11

شغل آینده‌ی من 11

در آخرین جلد از مجموعه‌ی شغل آینده‌ی من، در شهر داستانی، به قصه‌ی آنی آرایشگر و آشنایی بیشتر با شغل او می‌پردازیم.