برکه‌ی آتش: سه‌پایه‌ها 3

برکه‌ی آتش

این کتاب سومین جلد از سه‌گانه‌ی مهم و مشهور جان کریستوفر و ماجرای واکنش انسان در شرایط سخت زندگی است.

تنور

تنور

نویسنده در این کتاب از اتفاقات روستا و کودکانش می‌نویسد.

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید، داستان زندگی نوجوانی است که در کرمان و با مادربزرگش زندگی می‌کند.

لافکادیو

لافکادیو

کتاب لافکادیو، داستان شیری است که جواب گلوله را با گلوله داد.