آدم برفی و گل سرخ

آدم برفی و گل سرخ

آدم برفی و گل سرخ، جرعه‌ای از خیال است برای نوشیدن. نوشیدنی گرم در زمستانی سرد.