برکه‌ی آتش: سه‌پایه‌ها 3

برکه‌ی آتش

این کتاب سومین جلد از سه‌گانه‌ی مهم و مشهور جان کریستوفر و ماجرای واکنش انسان در شرایط سخت زندگی است.

پنج داستان

پنج داستان

این کتاب طرحی است پررنگ، از حوادث اجتماعی دو دهه‌ی اول قرن چهاردهم.

تنور

تنور

نویسنده در این کتاب از اتفاقات روستا و کودکانش می‌نویسد.

دید و بازدید

دید و بازدید

این کتاب به ماجراهای یک جوان در دید و بازدیدهای عید نوروز می‌پردازد.

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید، داستان زندگی نوجوانی است که در کرمان و با مادربزرگش زندگی می‌کند.