میرنا، اولین خانه کتابخانه کوچک مهربانی

کتابخانه میرنا، اولین کتابخانه از مجموعه کتابخانه‌های کوچک مهربانی است که سال ۱۳۹۸ در روستای میرنا از روستاهای چمستانِ شهرستان نور در مازندران نصب شد. کتابخانه میرنا، آغازی برای شکل‌گیری و ادامه راه این زنجیره فرهنگی در سال جاری بود و گروهی از دوستداران فرهنگ و تربیت در چند ماه تابستان و ابتدای پاییز تلاش […]